wyślij znajomemu   drukuj stronę
ilość plików: 20więcej dokumentów → [ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 » ] [ Archiwum ]

___24.11.2010
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(714 - kardiologia - hospitalizacja
kardiologia - hospitalizacja E11, E12, E13, E14
kardiologia - hospitalizacj E23, E24, E25, E26
na obszarze: 2411 - raciborski)
pobierz »
[pdf, 184 kB]
___24.11.2010
Definicja
(714 - kardiologia - hospitalizacja
kardiologia - hospitalizacja E11, E12, E13, E14
kardiologia - hospitalizacj E23, E24, E25, E26
na obszarze: 2411 - raciborski)
pobierz »
[exe, 84 kB]
___14.12.2010
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(714 - kardiologia - raciborski)
pobierz »
[doc, 26 kB]
___22.11.2010
Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(1090-program leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera)
substancje czynne w pt leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera)
woj. śląskie)
pobierz »
[pdf, 182 kB]
___22.11.2010
Definicja
(1090-program leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera)
substancje czynne w pt leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera)
woj. śląskie)
pobierz »
[exe, 75 kB]
___20.12.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 ustawy
(1090-program leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera) substancje czynne w pt leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera) woj. śląskie)
pobierz »
[pdf, 176 kB]
___10.11.2010
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(1088 - program leczenia choroby Leśniowskiego Crohna
substancje czynne w pt leczenia choroby Leśniowskiego Crohna
- m. Tychy)
pobierz »
[pdf, 184 kB]
___10.11.2010
Definicja
(1088 - program leczenia choroby Leśniowskiego Crohna
substancje czynne w pt leczenia choroby Leśniowskiego Crohna
- m. Tychy)
pobierz »
[exe, 74 kB]
___20.12.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(1088 - program leczenia choroby Leśniowskiego Crohna substancje czynne w pt leczenia choroby Leśniowskiego Crohna - m. Tychy)
pobierz »
[pdf, 177 kB]
___09.11.2010
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny
neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N23, N24, N25, N22, N21

1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny
położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N01, N02, N03, N09, N11, N20
- m. Ruda Śląska)
pobierz »
[exe, 430 kB]
___09.11.2010
Definicje:
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny
neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N23, N24, N25, N22, N21

1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny
położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N01, N02, N03, N09, N11, N20
- m. Ruda Śląska)
pobierz »
[exe, 81 kB]
___01.12.2010
Ogłoszenie o wniesieniu protestu
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny)
pobierz »
[pdf, 173 kB]
___01.12.2010
Ogłoszenie o wniesieniu protestu
(1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny)
pobierz »
[pdf, 173 kB]
___01.12.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny)
pobierz »
[pdf, 173 kB]
___01.12.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
(1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny)
pobierz »
[pdf, 173 kB]
___08.12.2010
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N23, N24, N25, N22, N21

1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N01, N02, N03, N09, N11, N20
- m. Ruda Śląska)
pobierz »
[exe, 416 kB]
___03.11.2010
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(713-otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja
otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja - C05, C06, C07
m. Katowice)
pobierz »
[pdf, 184 kB]
___03.11.2010
Definicja pobierz »
[exe, 80 kB]
___19.11.2010
Ogłoszenie o wniesieniu protestu
(713-otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja
otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja - C05, C06, C07)
pobierz »
[pdf, 173 kB]
___22.11.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
(713-otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja
otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja - C05, C06, C07)
pobierz »
[pdf, 173 kB]
___23.11.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(713-otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja
otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja - C05, C06, C07
m. Katowice)
pobierz »
[pdf, 176 kB]
___29.10.2010
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(kardiologia - hospitalizacja
kardiologia - hospitalizacja E11, E12, E13, E14
kardiologia - hospitalizacj E23, E24, E25, E26
na obszarze: 2411 - raciborski)
pobierz »
[pdf, 184 kB]
___29.10.2010
Definicja
(kardiologia - hospitalizacja
kardiologia - hospitalizacja E11, E12, E13, E14
kardiologia - hospitalizacj E23, E24, E25, E26
na obszarze: 2411 - raciborski)
pobierz »
[exe, 84 kB]
___18.11.2010
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(kardiologia - hospitalizacja
kardiologia - hospitalizacja E11, E12, E13, E14
kardiologia - hospitalizacj E23, E24, E25, E26
na obszarze: 2411 - raciborski)
pobierz »
[doc, 25 kB]
___18.10.2010
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
substancje czynne w pt leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych - woj. śląskie)
UWAGA - dotyczy zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i Ministra właściwego ds. wewnętrznych
pobierz »
[pdf, 184 kB]
___18.10.2010
Definicja
(leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
substancje czynne w pt leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych - woj. śląskie)
pobierz »
[exe, 74 kB]
___19.11.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
substancje czynne w pt leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych - woj. śląskie)
UWAGA - dotyczy zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i Ministra właściwego ds. wewnętrznych
pobierz »
[pdf, 176 kB]
ilość plików: 20więcej dokumentów → [ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 » ] [ Archiwum ]
 

wersja mobilnaczytaj stronę